پشتیبانی بانک

شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران مفتخر است در زمینه های ذیل به کلیه بانکها در سرتاسر ایران خدمات ارائه نماید
  • ارائه خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای شعب و واحدهای ستادی بانک ها در سراسر کشور
  • ارائه خدمات تخصصی تعمیرات تجهیزات سخت افزاری
  • تأمین و پشتیبانی فنی رایانه و لوازم جانبی
  • تأمین سخت افزارهای مورد نیاز شعب و واحدهای ستادی
  • ارائه خدمات پشتیبانی و پرستاری سوئیچ
  • ارائه خدمات پشتیبانی و پرستاری پایانه های فروش
  • تأمین و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی Data Center