هیئت مدیره

بر اساس آخرین جلسه مجمع عمومی شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران که در تاریخ 16 خرداد ماه 1395 برگزار گردیده است اعضای هیئت مدیره برای یک دوره ی دو ساله به شرح زیر انتخاب شدند:
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره :(نماینده شرکت داده پردازی ایران )
نائب رئیس هیأت مدیره : (نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس )
عضو هیأت مدیره :(نماینده شرکت تجارت رفاه پردیس )

مدیران اصلی

  • اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • اداره کل بازاریابی و فروش

  • اداره کل پشتیبانی فنی

  • اداره کل مالی و اداری

معاونت های اصلی شرکت توسعه ریزکامپیوتر در نمودار بالا نشان داده شده است این معاونت ها به چهار زیر شاخه اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره کل بازاریابی و فروش، اداره کل پشتیبانی فنی و اداره کل مالی و اداری تقسیم می شوند.

سهامداران

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 95/03/16 سهامداران شرکت به شرح زیر تغییر نمودند:

  • 98 سهم متعلق به شرکت داده پردازی ایران
  • 1 سهم متعلق به شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
  • 1 سهم متعلق به شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس