شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران وابسته به شرکت داده پردازی افتخار دارد که در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری موفق به دریافت رتبه اول از شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده است.