نرم افزار مدیریت هزینه ساختمان

این نرم افزار جهت نگهداری اطلاعات مربوط به هزینه های مجتمع های آپارتمانی (از شارژ ساختمان گرفته تا هزینه های دوره ای متغییر) تهیه گردیده و شامل امکاناتی از قبیل ارائه گزارش و تهیه پشتیبان از اطلاعات می باشد.