هیت مدیره و مدیر عامل

مدیر عامل:محسن معماری

رئیس هیات مدیره :محمدحسین عابدینی نظری
نائب رئیس هیأت مدیره : مهدی حکیمیان
عضو هیأت مدیره :محمد داودی فر

سهامداران شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران:

  • 60 درصد متعلق به بخش خصوصی
  • 40 درصد متعلق به شرکت داده پردازی ایران