شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران در زمینه انجام پروژه های کلان در سطح ملی سابقه درخشانی دارد،این شرکت با بهره گیری از دانش روز و تجربیات گذشته در کنار نیروهای متخصص، پروژه های ملی زیادی را در کارنامه ی خود ثبت نموده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • پرداخت بدون کارت
 • مرکز خدمات پشتیبانی دستگاههای کارت خوان
 • پشتیبانی جایگاههای سوخت سراسر کشور
 • پشتیبانی تجهیزات شعب و واحدهای ستادی بانک سپه
 • تأمین تجهیزات بانک ملت
 • تامین و پشتیبانی تجهیزات شعب و واحدهای ستادی بانک صنعت و معدن
 • پشتیبانی سخت افزار بانک تجارت
 • پشتیبانی و تعمیر تجهیزات بانک صادرات
 • تامین تجهیزات بانک رفاه کارگران
 • پشتیبانی دستگاههای کارت خوان بانک سرمایه
 • تامین تجهیزات و شبکه اتوماسیون دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • پروژه ملی تجهیز مدارس کشور

This post is also available in: English, Arabic