سیستم Power Data

این سیستم ظرفیت گسترده ای از عملیات را تحت پوشش خود قرار می دهد به گونه ای که عملیات Monitoring از فرآینده های سیستمی و کاربردی تا ارائه انواع گزارش ها و نتمودارها بصورت پویا و همچنین در اختیار قراردادن api (Driver) جهت برنامه نویسی که امکانات مختلفی از تعیین ستون های خروجی تا طراحی پرس و جوها (Query) و طراحی خروجی گزارش را در اختیار کاربر قرار می دهند. بررسی های فراوان و تجربه طولانی در زمینه تولید نرم افزار ، منجر شد تا چنین سیستمی که توانایی تهیه انواع گزارش های مورد نیاز کاربران را در کلیه سطوح و محیط های بانک اطلاعاتی مطرح (SQL،OracelT،DB2،…) در سکوهای اجرای PC تا Main Frame ارائه می نماید، تهیه گردد.