نرم افزار

سیستم پرداخت از طریق NFC

این سیستم با استفاده از فناوری NFC امکان نگهداری اطلاعات مربوط به …

ادامه…

سیتم بینا (بانکداری یکپارچه نوین ایرانی)

این سیستم کلیه عملیات صف تا ستاد را در بانک ها پوشش داده و . . .

ادامه…

سیستم های هوش تجاری و داده کاوی (Data Mining)

این شرکت در زمینه های کاربردهای کلان اطلاعات داده ها . . .

ادامه…

سیستم های امنیت شبکه و اطلاعات (ناتراوا)

این سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی و جلوگیری از حملات به سیستم وب  . . .

ادامه…

سیستم جمع آوری اطلاعات کاربردی شعب و ارسال به مرکز

این سامانه می تواند پشتیبانی اجرای عملیات با توجه به تفاوت های کلی ساختار …

ادامه…

سیستم Power Data

این سیستم ظرفیت گسترده ای از عملیات را تحت پوشش خود قرار می دهد به گونه ای که،…

ادامه…

نرم افزار مدیریت هزینه ساختمان

این نرم افزار جهت نگهداری اطلاعاتمربوط به هزینه های مجتمع های آپارتمانی …

ادامه…

سامانه بانکداری تلویزیونی (TV Banking)

این سامانه جهت سهولت در دسترسی به اطلاعات و عملیات بانکی از طریق تلویزیون…

ادامه…